Onderbouwing ecologische maatregelen IJsselmeergebied : Het areaal land-waterovergangen : Literatuurstudie

De ambitie voor de ecologische kwaliteit van het IJsselmeergebied omvat veel verschillende elementen. Deze beknopte literatuurstudie heeft als doel: “Het geven van een onafhankelijke op wetenschappelijke feiten gestoelde onderbouwing van de benodigde oppervlakte aan ecotopen, in het overgangsgebied tussen land en water, om de veerkracht van het ecosysteem van IJsselmeer en Markermeer significant te versterken.”
Meer specifiek wordt de vraag gesteld in hoeverre 5-10 % aan ‘natuurlijke land-waterovergangen’ voldoende is om een robuust en veerkrachtig watersysteem te realiseren. 
De uitkomsten van de studie moeten voor de betrokken deskundigen maar ook voor de beleidsmakers en bestuurders meer duidelijkheid verschaffen over de vraag of de geplande maatregelen voor het IJsselmeergebied voldoende zijn om een robuust en veerkrachtig systeem te realiseren en/of hieraan bijdragen.

Datum rapport
14 februari 2020
Auteurs
Fouw, J. de, Noordhuis, R., Remke, E., Westendorp, P.J.
Uitgever
Onderzoekcentrum B-WARE. In opdracht van Rijkswaterstaat
Documentnummer
Rapportnummer: RP-19.072.20.18 Projectnummer: PR-19.068