Technisch advies mogelijkheid voor een alternatieve zeewaartse grens van het kustfundament : ten behoeve van het beleidsadvies Kustgenese 2.0

Dit rapport beschrijft een onderzoek naar de morfologische processen en dynamiek op de diepe vooroever tussen NAP -8 m en -20 m. Aan de hand van de resultaten kan beslist worden of er een andere zeewaartse grens mogelijk is voor het kustfundament.

Datum rapport
10 maart 2020
Auteurs
Grasmeijer, B., Nolte, A., Oeveren-Theeuwes, C. van, Spek, A.J.F. van der, Vreugdenhil, H., Werf, J. van der
Uitgever
Deltares, In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
1220339-009-ZKS-0013