Klimaatscan : programmatische aanpak grote wateren (PAGW)

Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor grote wateren in Nederland en hoe kan de klimaatrobuustheid daarvan worden vergroot? Deze vraag staat centraal in dit rapport. De onderstaande infographics geven een samenvatting in 5 figuren: het eerste figuur beschrijft basisprocessen op wereldschaal, de klimatologische gevolgen daarvan voor Noordwest-Europa en de consequenties daar weer van voor onze grote wateren. De vier vervolgfiguren zoomen in op de vier hoofdwatersystemen: IJsselmeergebied, Rivierengebied, Waddenzee en Eems-Dollard en Zuidwestelijke Delta. Er wordt belicht hoe kwetsbaar de systemen op korte en lange termijn zijn en welke maatregelen kwetsbaarheid kunnen verminderen.

Datum rapport
1 december 2019
Auteurs
Boon, A., Geest, G. van, Maarse, M., Noordhuis, R., Vergouwen, S.
Uitgever
Deltares. In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Kenmerk 11203733-000ZWS-0006