Kenmerkende waarden kustwateren en grote rivieren

Vastlegging van de rekenmethode van de (berekende) kenmerkende waarden en het adviseren over de manier waarop de (niet berekende) kenmerkende waarden kunnen worden berekend of verkregen. Het bepalen van “kenmerkende waarden” voor waterkwantiteit (waterstanden en afvoeren) en van specifieke kengetallen voor het getij (o.a. gemiddelde hoog- en laagwaterstanden, havengetallen en gemiddelde getijkrommen) is o.a. van belang voor het ontwerpen van velerlei waterbouwkundige constructies, het bepalen van werkbare omstandigheden en het bepalen van de ligging van de momentane kustlijn.

Datum rapport
6 november 2013
Auteurs
Dillingh, D.
Auteur
D. Dillingh ; Deltares
Uitgever
Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).
Annotatie
79 p.
Rapport 1207509-000-ZKS-0010
Versie 4
Definitief
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
683807