Brondocument waterlichaam Ketelmeer -Vossemeer : doelen en maatregelen Rijkswaterstaat 2009

Datum rapport
21 december 2012
Auteurs
Iedema, W., Lammens, E.
Uitgever
Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD).
Documentnummer
481038