Brondocument waterlichaam Randmeren-Oost : doelen en maatregelen Rijkswateren 2009

Datum rapport
21 december 2012
Auteurs
Iedema, W., Lammens, E.
Uitgever
Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD).
Documentnummer
481036