Ecosysteem IJsselmeergebied : nog altijd in ontwikkeling : trends en ontwikkelingen in water en natuur van het natte Hart van Nederland

Beschrijft de ecologische veranderingen die in de afgelopen decennia in het IJsselmeergebied hebben plaatsgevodnen, opgehangen aan enkele essentiële processen die zich hier hebben afgespeeld. Sinds het ontstaan in 1932 doorloopt het IJsselmeergebied een complex van ecologische veranderingen. Sturende factoren achter die veranderingen zijn met name gevolgen van de gewijzigde inrichting van het gebied (met name veranderingen in erosie- en sedimentatiepatronen), veranderingen in de voedselrijkdom van het water, klimaatverandering (watertemperatuur, spuimogelijkheden, vogeltrek), intensivering van gebruik en de komst van exoten.

Datum rapport
1 september 2010
Auteurs
Noordhuis, R.
Auteur
red. R. Noordhuis; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD); Deltares
Uitgever
RWS WD.
Annotatie
Contactpersoon: S. Stuijfzand
410 p.
Fig., ill.
Met lit. opg.
Documentnummer
439558