Vismigratie Rijn-Maasstroomgebied - samenvatting op hoofdlijnen

Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste kennis met betrekking tot vismigratie in het Nederlandse Rijn-Maasstroomgebied. Na deze inleiding wordt eerst ingegaan op de internationaal gemaakte afspraken en regelgeving met betrekking tot vismigratie. In het volgende hoofdstuk wordt aangegeven wat de meest karakteristieke vissoorten zijn in dit kader. Van een deel van deze vissoorten zijn de migratiepatronen de afgelopen jaren door middel van telemetrie-onderzoek vastgesteld. Hierbij is aandacht geschonken aan de stroomafwaartse als stroomopwaartse migratie. Deze migratiepatronen worden in hoofdstuk vier besproken. Hoofdstuk vijf behandelt de knelpunten met betrekking tot de verschillende vormen van vismigratie. Tenslotte wordt in het laatste hoofdstuk een schets gegeven van het effect dat de Kier kan bewerkstelligen in relatie tot vismigratie en het visbestand in het Haringvliet en de Nederlandse rivieren.

Datum rapport
20 mei 2011
Auteurs
Hop, J., Vriese, F.T.
Auteur
Hop, J., F.T. Vriese; Adviesbureau voor bodem, water en ecologie (ATKB)
Uitgever
ATKB.
Annotatie
29 p.
ill.
Met lit. opg.
In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Holland (RWS, ZH)
Projectbegeleider A.W. Breukelaar (RWS, WD)
Rapportnr. 20110414/01
Status rapport definitief
Documentnummer
437271