Definitie zeespiegelstijging voor bepaling suppletiebehoefte : rekenmodel t.b.v. handhaven kustfundament

In het huidige kustbeleid is ervoor gekozen om het kustsysteem (kustfundament plus Waddenzee en Westerschelde) te laten meegroeien met de zeespiegel door middel van suppleties met zand. Het benodigde suppletievolume voor het meegroeien wordt op dit moment bepaald door het oppervlak hiervan te vermenigvuldigen met de zeespiegelstijging. Een toename van de zeespiegelstijging heeft dan ook grote consequenties voor de toekomstige suppletiehoeveelheid. De vraag van deze studie is dan ook met hoeveel zeespiegelstijging nu en in de komende jaren rekening moet worden gehouden en welke definitie en schattingsmethode daarbij moet worden gebruikt.

Datum rapport
1 juli 2010
Auteurs
Baartir, F., Dillingh, D., Ronde, J.G. de
Auteur
D. Dillingh, F. Baartir, J.G. de Ronde
Uitgever
Deltares.
Annotatie
66 p.
ill., bijl.
Met lit.opg.
Kenmerk 1201993-002-VEB-003
In opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst (RWS, WD)
Documentnummer
414961