inventarisatie driehoeksmosselen Markermeer 2006-2007

Doet verslag van drie inventarisaties die gezamelijk een beeld vormen van de stand van de populaties in het IJsselmeer en het Markermeer/IJmeer:

Datum rapport
11 juni 2008
Auteurs
Noordhuis, R., Schie, J. van
Auteur
R. Noordhuis, J. van Schie ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie IJsselmeergebied (RWS, RDIJ)
Uitgever
RWS, IJG.
Annotatie
60 p.
Met lit.opg.
In opdracht van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied
Documentnummer
412002