Emissie-immissie : onderzoek naar de immissietoets in de praktijk

Onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de emissie-immissietoets in de praktijk. Het onderzoek bestond uit een literatuuronderzoek en uit een praktijkonderzoek. Het praktijkonderzoek is uitgevoerd door middel van een interne-enquête bij waterschappen en regionale diensten van Rijkswaterstaat en interviews bij een regionale dienst van Rijkswaterstaat en een waterschap.

Datum rapport
1 december 2009
Auteurs
Bijstra, D., Egmond, H.M.
Auteur
D. Bijlstra, H.M. Egmond ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD), Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)
Uitgever
IVW.
Annotatie
47 p.
ill.
Definitief
Versie 1.0
Rapportnummer: IVW 2009/30
Documentnummer
399441