EU KRW internationaal : relevante ontwikkelingen in de internationale stroomgebieden, Brussel en de rest van Europa

Doel van het rapport is om inzicht te bieden in de voortgang op het gebied van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en daaraan gerelateerde onderwerpen binnen de Europese Unie en in de verschillende internationale stroomgebieden waar Nederland deel van uitmaakt.

Datum rapport
7 mei 2008
Auteurs
Broseliske, G., Dokkum, R. van, Mol, S., Peerdeman, M., Teunis, B., Veeren, R. van der, Velde, O. van de, Vries, G. de
Auteur
R. van der Veeren ; met medew. van M. Peerdeman, B. Teunis, G. Broseliske, O. van de Velde, S. Mol, G. de Vries, R. van Dokkum ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)
Uitgever
RWS WD.
Annotatie
(RWS WD rapport ; 2008.025)
65 p.
Fig.
Met lit. opg.
Documentnummer
384121