Opportunities for incorporating natural capital accounts into ex ante economic analyses : case study on offshore wind farms in the North Sea

Het wordt steeds duidelijker dat economische activiteiten negatieve effecten kunnen hebben op het milieu en ecosystemen, waardoor ecosysteemdiensten verloren gaan. De ernstige ecologische achteruitgang in economisch intensieve gebieden, vooral in mariene milieus, toont aan dat traditionele economische analysemethoden ontoereikend zijn om deze problemen volledig aan te pakken. Natuurlijk kapitaalrekeningen bieden een manier om de economische waarde van ecosysteemdiensten te kwantificeren.

Tot op heden is het gebruik van natuurlijk kapitaalrekeningen echter vaak beperkt gebleven tot ex-post analyses. Daarom wordt in dit rapport onderzocht wat de mogelijkheden zijn om natuurlijk kapitaalrekeningen in te zetten als ex ante analyse instrument en wordt dit vergeleken met een klassiek economisch analyse-instrument; de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Dit wordt gedaan aan de hand van een casestudy met betrekking tot windmolenparken op het Nederlandse deel van de Noordzee. In deze studie is vooral gekeken naar de effecten van windmolenparken in termen van ecosysteemdiensten. De resultaten zijn vervolgens vergeleken en geïntegreerd in een bestaande MKBA.

De analyse toont aan dat de kwantificering en monetarisering van ecosysteemdiensten waardevolle inzichten biedt voor ex ante analyses en een nuttige aanvulling kan zijn op traditionele MKBA's. Er zijn echter fundamentele verschillen tussen natuurlijk kapitaalrekeningen en MKBAs, onder meer in de ruimtelijke schaal waarop de twee methoden werken. Dit betekent dat natuurlijk kapitaalrekeningen niet moeten worden gezien als een vervanging van MKBA's, maar als een aanvulling daarop.

Tot slot geldt dat natuurlijk kapitaalrekeningen meer onderdelen omvatten dan alleen het kwantificeren en monetariseren van ecosysteemdiensten, maar dat die onderdelen in deze studie niet nader zijn geanalyseerd. Echter, om een goed beeld te krijgen van de mogelijke meerwaarde van het gebruik van natuurlijk kapitaalrekeningen voor ex ante analyses is het van belang om ook een soortgelijke studie uit te voeren voor die andere onderdelen.

Datum rapport
27 juni 2024
Auteurs
Kaijzer, C.
Auteur
i.s.m. Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Uitgever
RWS, WVL
Annotatie
Stageverslag