Evaluatie crisisaanpak stuw Grave

Deze evaluatie  heeft als doel lessen te trekken uit de aanpak rondom het probleem met stuw Grave op 1 september 2023. Hierbij was sprake van een dalende waterstand. De evaluatie is gericht op de samenwerking tussen alle betrokken partners gedurende het incident.

Datum rapport
28 mei 2024
Auteur
Berenschot
Uitgever
Berenschot
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
71331