Macrozoöbenthosmonitoring in de Zoete Delta en het Volkerak, 2023 : waterlichamen: Beneden Maas, Dordtse Biesbosch, Hollandsche IJssel en het Zoommeer

Voorliggende jaarrapportage bevat de analyseresultaten en monstername van  respectievelijk Volkerak/Zoommeer, Eendracht en Zoete Delta (NOK 4 en 5).

Beschrijft de resultaten van de bemonstering en analyse van de waterlichamen die in 2023 bemonsterd en/of geanalyseerd werden zoals omschreven in de uitvraagspecificatie van NOK 4 en 5.

Datum rapport
21 juni 2024
Auteurs
Achterkamp, B., Dongen, L.G.J.M. van, Japink, M., Kruijt, D.B.
Uitgever
Waardenburg Ecology
Annotatie
Projectnummer: 21-1032 en 21-1033
In opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Documentnummer
24-135 ; RWS rapport BM 24.14 ; Zaaknummers 31174869.0001 (Volkerak/Zoommeer en 31174870.0001 (Zoete Delta)