Toelichting op de zoete ecotopenkaart Rijntakken-Oost 2022 : biologische monitoring zoete rijkswateren

Voorliggend rapport geeft een toelichting op het samenstellen van de zoete ecotopenkaart Rijntakken-Oost 2022.

Ecotopenkaarten zijn onderdeel van het biologische monitoringsprogramma ‘MWTL’ van Rijkswaterstaat-Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL). De producten worden ontsloten door Rijkswaterstaat-Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV). Ecotopen zijn ruimtelijke eenheden die door hun integrale karakter raakvlakken hebben met tal van aspecten van watersystemen en de daarmee verbonden processen.

Ecotopenkaarten van alle zoete, brakke en zoute watersystemen worden in het kader van MWTL om de 6 jaar gerealiseerd om o.a. te voldoen aan de monitoringsverplichting voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

Datum rapport
28 juni 2024
Auteurs
Paree, E.
Auteur
Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Uitgever
RWS, CIV