Verkenning strategie biobased materialen

Deze verkenning is uitgevoerd in het kader van het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE, 2023). En heeft tot doel bouwstenen te leveren voor de in de NPCE aangekondigde sectorbrede strategie biobased materialen in de GWW.
Richt zich op zogenaamde ‘productiemixen’. Onder een productiemix verstaan we een specifieke combinatie van biogrondstof, verwerkingswijze, materiaal en toepassing.
Rijkswaterstaat heeft voor deze verkenning een selectie gemaakt van toepassingen van bioverrijkte materialen op basis van de toepassingen benoemd in de NABB.

Datum rapport
19 juni 2024
Auteur
Bio Transitie Consultants ; Royal HaskoningDHV
Uitgever
Royal HaskoningDHV
Annotatie
Projectnr.: B16323
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Ref.: BI6323-MI-RP-240227-1628