Meetnet Macrozoöbenthos 2023 Rijn, Maas & IJsselmeergebied. Waterlichamen: Boven-Rijn (Waal), Grensmaas, IJssel, IJsselmeer, Ketel-Vossemeer, Markermeer, Nederrijn (Lek) & Vecht-Zwarte Water

Eurofins AquaSense heeft in opdracht van Rijkswaterstaat-CIV de bemonstering en analyse van macrozoöbenthos uitgevoerd van het MWTL-programma in 2023 afkomstig uit de waterlichamen Boven-Rijn (Waal), Grensmaas, IJssel, IJsselmeer, Ketel-Vossemeer, Markermeer, Nederrijn (Lek) & Vecht-Zwarte Water.
In deze rapportage wordt de monstername, analyse en de resultaten hiervan gerapporteerd.

Datum rapport
17 mei 2024
Auteurs
Dzon, B., Os, I. van
Uitgever
Eurofins AquaSense
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Met excel-bijlage
Documentnummer
RWS rapportnummer BM 24.11