Jaarverslag 2023 Bureau Veiligheidsbeambte Wegtunnels [Rijkswaterstaat]

De Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw) stelt dat er voor elke Nederlandse wegtunnel langer dan 250 meter een tunnelbeheerder en een onafhankelijke veiligheidsbeambte moeten zijn aangesteld. Rijkswaterstaat telt zes verschillende tunnelbeheerders en één veiligheidsbeambte. De veiligheidsbeambte is aangesteld door de directeur-generaal van Rijkswaterstaat met instemming van alle betrokken bevoegde gezagen.

Datum rapport
1 mei 2024
Auteur
Bureau Veiligheidsbeambte wegtunnels Rijkswaterstaat (RWS)
Uitgever
RWS