Zelfgerapporteerde fietsongevallen : verkenning van de mogelijkheden voor registratie van fietsongevallen door zelfrapportage

Meer dan de helft van alle ernstig verkeersgewonden is slachtoffer van een fietsongeval zonder motorvoertuig. In de verkeersongevallenregistratie (BRON) wordt maar een deel van deze ongevallen geregistreerd. Daarom is in dit onderzoek verkend in hoeverre vragenlijstonderzoek geschikt is om BRON aan te vullen met extra registraties van fietsongevallen. Ambulancedata is de beste bron om te komen tot een completer beeld van fietsongevallen zonder motorvoertuigen in BRON. Het zal nog enige tijd duren voordat BRON hiermee aangevuld kan worden. Totdat deze verbetering is gerealiseerd zou ook een vragenlijstonderzoek kunnen helpen om een representatiever beeld van fietsongevallen te realiseren.

Datum rapport
24 mei 2024
Uitgever
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)