Hoofdrapport Referentieprognoses 2024

Jaarlijks stelt Rijkswaterstaat samen met ProRail verkeers- en vervoerprognoses op, op basis van de meest recente beleidsuitgangspunten en planinformatie voor de toekomst. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van toekomstbeelden voor economie en demografie van het CPB en PBL (de WLO-scenario’s Laag en Hoog). De prognoses, opgesteld met de modellen LMS (Landelijk Model Systeem) en NRM (Nederlands Regionaal Model), geven een beeld van de mobiliteitsontwikkelingen op de lange termijn, waaronder de ontwikkelingen in het OV-gebruik en de drukte op de weg, en dienen als basis voor mobiliteitsbeleid.

Producten kunnen aangevraagd worden bij Beheer NRM LMS (beheernrmlms@rws.nl). Vraag hier ook altijd de meest recente uitgangspunten en cijfers op alvorens die uit de rapporten te gebruiken. Meer informatie over LMS en NRM is te vinden op: https://www.rijkswaterstaat.nl/wegen/wegbeheer/aanleg-wegen/nederlands-regionaal-model-nrm-en-landelijk-model-systeem-lms.

Datum rapport
1 april 2024
Auteur
4cast ; ABF Research
Uitgever
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Annotatie
Met bijlagen:
- Deelrapport NOORD Referentieprognoses 2024
- Deelrapport OOST Referentieprognoses 2024
- Deelrapport ZUID Referentieprognoses 2024
- Deelrapport WEST Referentieprognoses 2024
- Verklaringsdocument Referentieprognoses 2024
- Deelrapport LMS Referentieprognoses 2024
- SEGs voor NRM 2024 : sociaaleconomische gegevens voor de verkeersmodellen van Rijkswaterstaat / ABF Research
- Gevoeligheidsanalyse Referentieprognoses 2024