Macrozoöbenthosmonitoring in de zoute Rijkswateren, 2021 : Delta (Westerschelde)

In deze rapportage worden de resultaten van 2021 van de Westerschelde gerapporteerd. De rapportage is gesplitst in een schriftelijke jaarrapportage en een Excel bijlage met figuren en tabellen. In de Excel bijlage worden de belangrijkste kengetallen van 2021 weergeven, wordt de data van 2021 vergeleken met eerdere jaren en worden de temporele en ruimtelijke trends weergegeven.
De jaarrapportage beschrijft de gebruikte methoden en geeft een nadere uitleg bij de belangrijkste ontwikkelingen en observaties die volgen uit de bijlage met figuren en tabellen. Deze producten vormen gezamenlijk het resultaat van dit project.

Auteurs
Son, L.M. van, Faasse, M., Os, I. van
Datum rapport
25 maart 2024
Uitgever
Eurofins AquaSense
Annotatie
Projectnr.: J00002918 
In opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Documentnummer
RWS ref.: 31155388 ; BM 24.05