Jaarrapportage baggerwerkzaamheden Waddenzee 2023

In dit rapport worden de baggervolumes uiteengezet die nodig zijn geweest voor de bereikbaarheid van de vaargeulen in de Waddenzee en de Eems-Dollard. Daar zijn afspraken overgemaakt. Rijkswaterstaat inventariseert de data van alle baggerwerkzaamheden en stemt die af met relevante partijen en organisaties. Ook voor het jaar 2023 blijven de volumes onder de vergunningsvrije voorwaarden zoals opgesteld in het Beheerplan N2000 voor het Waddengebied.

Datum rapport
5 april 2024
Auteurs
Mulder, P., Posthuma, A.
Uitgever
Rijkswaterstaat Noord Nederland (RWS, NN) District Oost