Watervogels in Nederland in 2021/2022

Deze rapportage is samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het Meetnet Watervogels vindt plaats in opdracht van Rijkswaterstaat – Centrale informatievoorziening (RWS) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het Meetnet Slaapplaatsen vindt plaats in opdracht van BIJ12 (provincies) en het Ministerie van LNV. Beide meetnetten worden uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland (Sovon) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Auteurs
Hornman, M., Koffijberg, K., Oostveen, C. van, Winden, E. van, Louwe Kooijmans, J., Kleefstra, R., Vergeer, J.W., Soldaat, L.
Datum rapport
27 maart 2024
Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland.
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat – Centrale informatievoorziening (RWS, CIV) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).
Documentnummer
RWS-rapport BM 24.04 ; Sovon rapport 2024/22 ; ISSN 2212-5027