Monitoringsplan hergebruik geleiderails

RWS zet in op hoogwaardig hergebruik van onderdelen en objecten en hoogwaardige recycling van materialen. Een van de eerste onderdelen waarbij hergebruik grootschalig wordt toegepast is geleiderail. Afgelopen jaren zijn hiervoor de eerste stappen gezet. RWS wil nu inzicht krijgen in welke mate hergebruik van geleiderail wordt toegepast en welke belemmeringen er zijn voor hergebruik. Dit plan beschrijft hoe deze monitoring wordt aangepakt.

De monitoring en dit monitoringsplan hebben betrekking op het hergebruik van stalen geleiderail die voldoet aan de NPR 5191 Geleiderail, Bouwstofeisen en plaatsingsregels. Voor het areaal van RWS betreft dit voornamelijk voertuigkerende constructies langs autosnelwegen. Het gaat om de planken, diagonalen, afstandshouders en palen. Bevestigingsmaterialen zijn uitgezonderd van hergebruik.

Auteurs
Reuver, S., Klanker, G.
Datum rapport
25 maart 2024
Uitgever
Antea Group
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Projectnummer 0481151.100