Kennisstrategie Stormvloedkeringen : kennisontwikkeling en -borging bij stormvloedkeringen

Dit document beschrijft de Kennisstrategie Stormvloedkeringen en is opgesteld in de periode 2016 - 2018. Het gedachtegoed is ontwikkeld door een speciaal hiervoor ingestelde brede werkgroep en tussentijds getoetst op inhoud en consistentie door kennisveldtrekkers, topadviseurs, inhoudelijk specialisten en de in het Landelijk Verbetertraject betrokken directeuren.

Datum rapport
1 april 2018
Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS)
Annotatie
Vermelding op omslag: Voor Haringvlietssluizen, Oosterschelde-, Ramspol-, Maeslant-, Hartel en Hollandse IJsselkering
Uitgevoerd door Landelijk Verbetertraject Stormvloedkeringen