Investigation of ship impact against wind turbine foundations in the Dutch part of the North Sea

Vervolgonderzoek naar mogelijke gevolgen van aanvaring van offshore windturbines door validatie van de 2D modellering van bezwijkvormen van windturbines en hun fundaties en het effect van verschillende detail parameters. Deze parameters omvatten het grondmodel, de impactrichting van het schip ten opzichte van de rotor-as van de turbine, de effecten van wind, golven, stroming en belasting door de turbine op de fundering, het effect van de voortstuwingsbelasting op het schip (door wind, golven en stroming in het geval van een drijvend schip, of door de scheepsmotor in het geval van een varend schip), en de faalcriteria die van toepassing zijn op de fundering van de windturbine, zoals falen als gevolg van plastische deformatie of falen als gevolg van plooien.

Datum rapport
5 maart 2024
Auteurs
Rooij, J.H.A. van
Uitgever
HVR Engineering
Annotatie
With Appendix
Commssioned by Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
081.R030.M006-Rev.4