Doorontwikkeling Beoordelingsmethode Losmaakbaarheid in de GWW : Vervolgtraject voor losmaakbaarheid in de GWW

In december 2022 is door Witteveen+Bos een rapport opgeleverd met een beoordelingsmethode voor losmaakbaarheid in de GWW versie 1.01. Begin 2024 heeft er een doorontwikkeling van deze beoordelingsmethode plaatsgevonden wat heeft geleid tot de vernieuwde 2.0-versie voor losmaakbaarheid in de GWW [Ref. 1, Ref. 2]. Naast het updaten en verscherpen van de beoordelingsmethode heeft er een aanvullend onderzoek plaatsgevonden ten behoeve van ideeën voor de mogelijke doorontwikkeling van de beoordelingsmethode voor bredere toepassing en de visie op losmaakbaarheid in de GWW in bredere zin.
Dit rapport beschrijft de mogelijkheden van doorontwikkelroutes van de beoordelingsmethode en losmaakbaarheid in de GWW.

Datum rapport
29 februari 2024
Auteurs
Scheepens, W.S., Vieveen, M.A.H.
Uitgever
Witteveen+Bos
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
136041/24-003.018