Watervogels en zeehonden in de Zoute Delta in 2022/2023

Het rapport presenteert resultaten van de tellingen van watervogels- en zeehonden in de zoute wateren van Zuidwest-Nederland en het aangrenzende zoete Zoommeer. De data voor het voorliggende rapport werden verzameld in de periode juli 2022 tot en met juni 2023. De ‘Zoute Delta' omvat de Voordelta, de Grevelingen, de Oosterschelde, het Veerse Meer en de Westerschelde. In dit rapport worden de meest opmerkelijke recente ontwikkelingen in de watervogel- en zeehondenpopulaties van de Zoute Delta beknopt toegelicht en worden factoren die deze ontwikkelingen beïnvloeden benoemd. Voor de analyses van aantallen en trends zijn verschillende vogelsoorten gegroepeerd tot functionele groepen.

Auteurs
Hoekstein, M.S.J., Sluijter, M., Straalen, K.D. van, Janse, W.
Datum rapport
1 maart 2024
Uitgever
Deltamilieu Projecten
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Centrale informatievoorziening (RWS, CIV). Projectbegeleider RWS-CIV: M. Roos.
Documentnummer
RWS rapportnummer BM 24.01 ; Deltamilieu Projecten Rapportnr. 2024-01