Roggenplaatsuppletie (Oosterschelde): morfologische en ecologische ontwikkelingen over de eerste drie jaren (2020T1-2021T2-2022T3) na aanleg

Om het behalen van de doelstellingen van de suppletie Roggenplaat te kunnen evalueren heeft Rijkswaterstaat samen met Wageningen Marine Research, Deltares, NIOZ, Deltamilieu Projecten en de Hogeschool Zeeland een grootschalig monitoringsprogramma opgezet naar de ontwikkelingen op de gesuppleerde plaat met een looptijd van 2015 t/m 2024. Dit monitoringsprogramma is gericht op om de effecten van de suppleties op de hydro- en morfodynamiek en ecologie vast te leggen. De ontwikkelingen in de jaren 2015 – 2020 (T0 – T1) is beschreven in een eerdere rapportage (Walles, 2021b). De voorliggende rapportage gaat over de jaren 2020, 2021 en 2022 en beschrijft de T1, T2 en T3 metingen. Het rapport geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen van de onderdelen morfologie, bodemdieren, oesterriffen, vogels en zeehonden.

Auteurs
Escaravage, V., Donk, S. van, Vet, L. de, Vermeer, N., Bakker, A. de, Werf, J. van der, Belzen, J. van
Datum rapport
1 februari 2024
Uitgever
Wageningen Marine Research
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Zee & Delta (RWS, ZD)
Documentnummer
Wageningen University & Research rapport C006/24