Verspreiding, abundantie en trends van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat in 2022-2023

Beschrijft het voorkomen van de talrijkste soorten zeevogels en de bruinvis op het Nederlands Continentaal Plat (NCP) tussen augustus 2022 en juni 2023.

Het rapport is een vervolg op de eerdere monitoringsverslagen van de MWTL-monitoring van zeevogels.

Daarnaast zijn in deze rapportage ook de trend- bepalingen opgenomen zoals die jaarlijks worden gedaan door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en volgens planning vanaf 2024 beschikbaar zijn via het Compendium van de Leefomgeving.

Auteurs
Bemmelen, R.S.A. van, Jong, J.W. de, Arts, F.A., Beuker, D., Engels, B.W.R., Hoekstein, M.S.J., Horst, Y. van der, Kuiper, K., Leemans, J., Sluijter, M., Straalen, K.D. van, Wolf, P.A., Fijn, R.C.
Datum rapport
31 januari 2024
Auteur
Waardenburg Ecology ; Deltamilieu
Uitgever
Waardenburg Ecology
Annotatie
Projectnr.: 17-0266 
In opdracht van Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Documentnummer
23-443 ; RWS nr.: 31087476.0005, prceel E ; BM 23.32