Verslaglegging sessies functionele specificaties Blauwalgenmonitor : samenstelling van de functionele eisen en prioritering

Vrijwel iedere zomer komen blauwalgen voor in het Volkerak-Zoommeer wat kan leiden tot overlast voor recreatie (bijv. zwemverbod of drijflagen in havens) en watervoorziening (innamestop waterschappen). In het Volkerak-Zoommeer zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat in de huidige situatie blauwalgen het voedselweb of het ecosysteem negatief beïnvloedt (Deltares, 2021).

Om de overlast enigszins te beperken, kan het helpen om in te zetten op informatievoorziening aangaande de aanwezigheid en het voorspellen van blauwalgenbloeien. Daarom monitort RWS de blauwalgconcentraties en deelt deze informatie met de belanghebbenden. Om deze situatie te verbeteren en te optimaliseren wordt door RWS voorgesteld om (i) een tool te ontwikkelen om een gebiedsdekkend ‘blauwalgenbeeld’ te genereren, en (ii) vervolgens een ‘blauwalgenverwachtingentool’ te ontwikkelen.

Het product van deze opdracht is dit adviesrapport met een overzicht van de mogelijkheden. Het product voorziet hiermee in de stappen en afwegingen die benodigd zijn voor de verdere uitwerking van de Blauwalgenmonitor.

Datum rapport
29 januari 2024
Auteurs
Weeber, M.
Uitgever
Deltares
Annotatie
Projectnr.: 11209251-000 
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
11209251-000-ZKS-0009