Kustlijnkaarten 2024

Het kustlijnkaartenboek 2024 is bedoeld voor de beheerders van de Nederlandse zandige kusten en (duin)waterkeringen, de provinciebesturen en andere betrokkenen. Jaarlijks meet en berekent Rijkswaterstaat hoe de ligging van de kustlijn zich verhoudt tot de basiskustlijn (BKL). Dit rapport laat de uitkomsten van deze berekeningen zien.

Datum rapport
1 februari 2024
Uitgever
Rijkswaterstaat (RWS)
Annotatie
Het rapport is tot stand gekomen door samenwerking van de volgende Rijkswaterstaat organisatieonderdelen: RWS Water, Verkeer en Leefomgeving; RWS Noord-Nederland; RWS West-Nederland Noord; RWS West-Nederland Zuid; RWS Zee en Delta; RWS Corporate Dienst.