Casestudie vrijkomende materialen : casestudie in het kader van de SLA-PIN’s CE

Rijkswaterstaat (RWS) heeft prestatie-indicatoren opgesteld (SLA-PIN’s) om de voortgang op doelen voor Circulaire Economie (CE) te meten. Ook vrijkomende materialen zijn onderdeel van de SLA-PIN’s. In eerder onderzoek ‘Bronnenonderzoek vrijkomende materialen’ uitgevoerd door RHDHV en Insert zijn databronnen verkend en geselecteerd om de jaarlijks bij RWS-projecten vrijkomende materialen in beeld te brengen. Het doel van deze casestudie is het toetsen van de geselecteerde bronnen en het opstellen van een plan van aanpak nulmeting vrijkomende materialen. De geselecteerde bronnen zijn de databases van het 1) Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), 2) Meldpunt Bodemkwaliteit en 3) datasystemen van aannemers.

Auteurs
Jutte, J.B., Kemp, C., Aardenburg, C.
Datum rapport
22 januari 2024
Uitgever
Royal HaskoningDHV ; Insert
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
BI6323-RP-1