Soortinformatie voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren

De doelstellingen van deze onderzoeksnotitie zijn 1) het bij elkaar brengen en ontsluiten van beschikbare ecologische kennis over de omvang van leefgebieden voor een aantal soorten en ecotopen van belang voor de Nederlandse grote wateren; en 2) het aangeven voor welke soorten en ecotopen die kennis nog ontbreekt. Met deze informatie kan in de PAGW projecten verder gewerkt worden aan de gemeenschappelijke basis voor natuurmaatregelen.

Auteurs
Sluis,T. van der, Greft, J. van der
Datum rapport
1 januari 2024
Uitgever
Wageningen Environmental Research
Annotatie
Onderzoek uitgevoerd door Wageningen Environmental Research en gesubsidieerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in het kader van het Beleidsondersteunend onderzoekthema ‘MMIP 03’ (projectnummer KD 2022 023).
Documentnummer
KD 2022 023