DNA bronopsporing voor RWS op vijf zwemwaterlocaties in 2023

In het beheergebied van Rijkswaterstaat (hierna: RWS) liggen diverse zwemwaterlocaties. De zwemwaterkwaliteit van deze locaties valt niet altijd in de categorie ‘uitstekend’ of ‘goed’. Voor de waterbeheerder is het van belang om de belangrijkste bronnen in beeld te krijgen die bijdragen aan de overschrijdingen van bovengrens- of signaalwaarden in concentraties E. coli en intestinale enterococcen. Deze indicatorbacteriën komen algemeen voor in darmen van warmbloedige dieren. De concentratie van deze bacteriën in oppervlaktewater geeft daarom een indruk van de concentratie fecaal materiaal in het water en daarmee van de potentiële aanwezigheid van ziekteverwekkende micro-organismen, zoals virussen en bacteriën. Met specifieke DNA-methoden is onderscheid te maken tussen diergroep specifieke bacteriën met een fecale herkomst en kan DNA uit dierlijke cellen worden getypeerd waarvan in de feces hoge concentraties aanwezig zijn.

Datum rapport
17 januari 2024
Auteurs
Elsinga, G.S., Hootsmans, M.J.M.
Uitgever
KWR
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
KWR 2023.127