Evaluatie best value aanpak : periode 2018-2023 : managementrapport

In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) is de toepassing van de Best Value Aanpak bij projecten geëvalueerd. Het doel van het onderzoek is om op basis van ervaringen, percepties en meningen van sleutelfunctionarissen bij projectteams in kaart te brengen wat zij (het meest) waardevol en minder waardevol vinden aan elementen van de Best Value aanpak. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen opdrachtgever RWS (OG) en opdrachtnemers (ON). Meer specifiek betreft het 27 projecten waarbij de Best Value Aanpak van toepassing is of is geweest en worden zowel de successen, alsook de verbetermogelijkheden gerapporteerd.

Auteurs
Wyduba, J., Boswijk, V.
Datum rapport
1 januari 2024
Uitgever
Enneüs
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)