Track pilot-automation: Determining Best Practices for implementation on board inland vessels

Het gebruik van trackpilots in de binnenvaart is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het is de verwachting dat trackpilots in de komende jaren nog geavanceerder worden en daarmee steeds meer navigatietaken van de schipper overnemen. De schipper krijgt dan meer de taak om de juiste gang van zaken te bewaken in plaats van continue zelf te sturen.

In de simulatorstudie van het project Intenties Delen , waarvan het eindrapport in december 2022 beschikbaar is gekomen, wordt gewezen op de risico’s van het gebruik van een trackpilot. Tijdens dat project hebben de leveranciers van trackpiloten aangegeven open te staan voor suggesties om hun producten te verbeteren ten aanzien van veiligheid.

Daarom is MARIN in het voorjaar van 2023 gevraagd te komen tot ‘best practices’ voor trackpilots. De ‘best practices’ geeft richtlijnen ten aanzien van de vormgeving en het gebruik van de trackpilot met als doel de veiligheid op de vaarweg te verbeteren.

Bij de totstandkoming van de ‘best practices’ is intensief gebruik gemaakt van een groep met stakeholders. Van die groep maakten fabrikanten van trackpilots, belangenorganisaties, een verzekeraar en Rijkswaterstaat deel uit. Zij zijn in de gelegenheid geweest commentaar te leveren, de inhoud van het rapport is echter geheel de verantwoordelijkheid van MARIN.

De ‘best practices’ kunnen door marktpartijen worden gebruikt voor het veiliger maken van hun producten en het stellen van randvoorwaarden aan het gebruik er van.
Auteurs
Schipper, M., Guiking, C.
Datum rapport
20 december 2023
Uitgever
MARIN
Annotatie
Ordered by Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)
Documentnummer
Report No. 35007-1-MO-rev.1