Monitor Rijtaakautomatisering (ADAS) : bezit, bekendheid, gebruik en kennisniveau : stand van zaken 2023

De Monitor Rijtaakautomatisering (2023) is de cijfermatige uitwerking, als trend analyse, van het onderzoeksrapport "Onderzoek rijtaakondersteunende systemen (ADAS) 2023; bezit, gebruik, waardering en kennisniveau", en eerdere ADAS onderzoeken.
Rijtaakondersteunende systemen oftewel ADAS worden steeds meer toegepast in een steeds breder deel van de personenauto modellenlijn. Een aantal is sinds 2022 verplicht in nieuw type-goedgekeurde voertuigen en vanaf 2024 in alle nieuwe personenauto's.
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de ambitie uitgesproken, om na ondertekening van het 1e ADAS Convenant (3 juni 2019) en recent na ondertekening van het 2e ADAS Convenant (18 december 2023), om te zorgen voor een verdere intensivering van een veilig gebruik van rijhulpsystemen over de hele levensloop. DGMo heeft wederom aan RWS-WVL gevraagd een Trend Analyse uit te voeren naar de verkoop van ADAS in nieuwe personenauto’s, de ingroei van ADAS in het totale wagenpark, het (zelfverklaard) bezit van ADAS, het daadwerkelijk gebruik van ADAS en het kennisniveau van de gebruikers van ADAS.
Inmiddels is er zicht op de verkoop en ingroei van ADAS t/m eind 2023 (https://dashboards.vms-insight.nl/b/iHrElVTVdFkh) en zijn de analyses van de uitgebreide enquête, onder bezitters van voertuigen met ADAS, uitgewerkt.
De toename van ADAS in nieuwe voertuigen en daarmee de verdere ingroei in het wagenpark is duidelijk zichtbaar geworden. In vergelijking met 2018 weten ook steeds meer mensen dat en welke ADAS in hun voertuig aanwezig is. De autobezitters gebruiken deze systemen bovendien meer dan uit de eerdere meting bleek. De waardering voor de ADAS is toegenomen en over het algemeen hoog. Naast het (zelf verklaard) bezit en gebruik is er nu ook inzicht in het kennisniveau van gebruikers over hun ADAS systemen. Het blijkt dat er nog een kennis-gap bestaat, waarbij ook nog eens de kennis over werking en ontwerp achter blijft bij kennis over gedrag (hoe men het systeem in de praktijk toepast).

Datum rapport
18 december 2023
Auteur
MuConsult in opdracht van RWS
Uitgever
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)