Mesozoöplankton in het Haringvliet 2023 : monitoring van De Kier

Dit rapport geeft de resultaten van de analyse van de monsters uit 2023.
Gevraagd is om de soortensamenstelling en de biomassa/biovolume te bepalen van het zoöplankton. Het doel van de monitoring met zoöplankton is het volgen van ecologische veranderingen in de planktongemeenschap. Een bijkomstige vraagstelling is of zoöplankton bruikbaar is als inspectieparameter voor het effect van de maatregel kieren van de stormvloedkering.

Datum rapport
27 november 2023
Auteurs
Soesbergen, M.
Uitgever
Rijkswaterstaat CIV Hydrobiologisch Laboratorium (RWS, CIV)
Documentnummer
RWS rapportnummer BM 23.27