Biotamonitoring Rijkswateren tot en met 2022 : deel II Toegepast methoden

De rapportage ' Biotamonitoring Rijkswateren"bestaat (vanaf 2018) uit twee delen. Deel I 'Toetsing en trends' beschrijft de resultaten, deel II 'Toegepaste methoden' - dit rapport - de bemonsterings- en analysetechnieken die in de verschillende jaren in de afzonderlijke onderdelen van het monitoringsprogramma zijn gebruikt. Ook eventuele veranderingen en afwijkingen van de geldende protocollen staan in deel II.

Deel I en II worden elk jaar aangevuld met de gegevens van het laatste bemonsteringsjaar.

Auteurs
Kotterman, M.J.J., Hart, M.R. de
Datum rapport
1 november 2023
Auteur
Wageningen Marine Research (WMR) ; Wageningen University & Research (WUR)
Uitgever
WUR
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
RWS rapportnr.: BM 23.15