Middellange termijn prognoses mobiliteit 2028: Doorrekeningen met het LMS

Dit rapport is in opdracht van Rijkswaterstaat op gesteld door 4Cast Bv te Leiden. Het betreft de beschrijving van toepassingen van het mobiliteitsmodel van Rijkswaterstaat, het Landelijk Model verkeer en Vervoer (LMS).
Deze modelberekeningen heeft Rijkswaterstaat uitgevoerd voor het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) ten behoeve van de publicatie Mobiliteitsbeeld 2023 van het KiM in november 2023.

De modeltoepassingen hebben tot doel het opstellen van integrale mobiliteitsprognoses, voor auto, openbaarvervoer
voor de gemiddelde werkdag voor het zichtjaar 2028. Hierbij is een basis scenario voor het zichtjaar 2028 verondersteld en zijn daarnaast 2 varianten, de scenario's Meer en een Minder doorgerekend.
Naast de uitkomsten, verwachte groei per vervoerwijze en per reismotief op werkdagen, is ook de bijdrage van de afzonderlijke uitgangspunten zichtbaar gemaakt.

Datum rapport
31 oktober 2023
Auteurs
Belt, J.
Uitgever
4Cast
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS,WVL)
Contact: steunpunt-verkeersprognoses@rws.nl
Documentnummer
Projectnr.: P23-0047