Raakvlakken natuur en hoogwaterveiligheid

Dit rapport gaat over de conflicterende belangen tussen overstromingsrisicobeheer en vegetatie/natuur ontwikkeling. Het schetste de dilemma’s en beschrijft de verschillen in Nederland en België ten aanzien van natuurbeheer en rivierbeheer. Het geeft door een duidelijk begrippenkader houvast voor de discussies tussen rivierbeheerders en de beheerders van de natuurgebieden. Dit rapport is met name geschreven naar aanleiding van de discussies over dit onderwerp die opgestart zijn na het hoogwater van juli 2021 in het Maasdal. Het is een van de bouwstenen bij die discussies.
Het is voor 90% gefinancierd uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en is een onderdeel van het EMfloodResilience-project in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn.

Datum rapport
31 oktober 2023
Auteurs
Dongen, B. van
Auteur
Arcadis ; Rijkswaterstaat (RWS) ; Interreg Euregio Meuse-Rhine
Uitgever
Arcadis
Annotatie
Projectnr.: 30164184 
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Ref.: FPM5YQH67AVS-1746705197-425