Toelichting op de zoute ecotopenkaart Waddenzee – kombergingsgebied Eems Dollard 2020

Voorliggend rapport geeft een toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart Waddenzee - kombergingsgebied Eems Dollard 2020.

Een zoute ecotopenkaart is een product waarmee landschappelijke eenheden van de bodem van brakke en zoute wateren in kaart worden gebracht. Op basis van de meest belangrijke fysische omgevingsfactoren en processen is een aantal abiotische indelingskenmerken gekozen die de omgevingskenmerken in kaart brengen. Op basis van de variabelen en de klassengrenzen worden de ecotopen beschreven en samengenomen in een hiërarchisch opgebouwd ‘Zoute Ecotopenstelsel (ZES.1). Bij vergelijking van meerdere gestandaardiseerde kaarten in de tijd kunnen situaties worden vergeleken met het verleden of voorspellingen in de toekomst worden gedaan.

Auteurs
Paree, E., Kers, A.S., Jentink, R., Baptist, M.J.
Datum rapport
17 oktober 2023
Auteur
Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV) ; Wageningen Marine Research (WMR)
Uitgever
RWS, CIV
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat, Noord-Nederland (RWS, NN)