Ecologie en waterkwaliteit Veluwerandmeren 2004-2006

Een overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling van waterkwaliteit en ecologie van de Veluwerandmeren in de jaren 2004 tot en met 2006. De Veluwerandmeren zijn vanaf 1970 door toenemende eutrofiering troebel geworden en de oorspronkelijk aanwezige kranswieren zijn verdwenen. In het midden van de jaren negentig heeft een omslag plaatsgevonden van een troebel, door blauwwieren gedomineerd ecosysteem naar een helder, door ondergedoken waterplanten gedomineerd water met meer natuurlijke kenmerken. Tussen 2001 en 2002 is echter een forse achteruitgang geconstateerd van het areaal waterplanten. Dit ging samen met een toename van fosfaat en chlorofyl-a en een afname van doorzicht. In de periode tot 2006 is deze ‘dip’ tijdelijk gebleken en hebben de kranswieren zich hersteld tot het ‘oude’ niveau. De angst voor terugkeer naar de vroegere situatie met dominantie van Planktothrix is onjuist gebleken.

Datum rapport
1 maart 2008
Auteurs
Butijn, G., Lammens, E., Noordhuis, R., Postema, J.
Auteur
J. Postema; R. Noordhuis; E. Lammens; G. Butijn; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG)
Uitgever
RWS IJG.
Annotatie
50 p.
Fig., tab.
Met lit.opg.
(IJG-rapport ; 2008-2)
ISBN 9789036914826
Documentnummer
372188