Re-recycling asfalt met nieuwe bouwstoffen

Rijkswaterstaat werkt toe naar klimaatneutrale en circulaire wegverhardingen in 2030. Rijkswaterstaat werkt toe naar sturing op het aandeel PR-asfalt en asfaltvreemde stoffen in de asfaltverhardingen.

De onderzoeken maken onderdeel uit van een breder literatuuronderzoek dat zich richt op een viertal asfaltvreemde stoffen, nl. het gebruik van dakleer(granulaat) als (gedeeltelijke) vervanging van bitumen, het gebruik van epoxy modificaties, het gebruik van plastic toevoegingen/modificaties in asfalt en het gebruik van rubbergranulaat toevoegingen in asfalt.

Datum rapport
24 maart 2023
Auteurs
Huurman, C.H., Wu-Lent, P. van
Auteur
Witteveen+Bos (W+B)
Uitgever
W+B
Annotatie
4 dln.
1. Re-recycling asfalt met nieuwe bouwstoffen : dakleer
2. Re-recycling asfalt met nieuwe bouwstoffen : epoxy modificaties
3. Re-recycling asfalt met nieuwe bouwstoffen : plastic toevoegingen/modificaties
4. Re-recycling asfalt met nieuwe bouwstoffen : rubbergranulaat toevoegingen
Projectcode: 134239
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
Ref.: 134239/23-004.939, 134239/23-004.946, 134239/23-004.958, 134239/23-004.962