Desk study voor datagap analyse transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud

Het doel van deze desk study is om stakeholders te identificeren die potentieel geïnterviewd kunnen worden tijdens de data gap analyse die volgt op deze desk study (T1).

Ten behoeve van het meten van circulariteit voor het doel ‘borgen van voorraad van materiaal’ zijn de Service Level Agreement (SLA) Prestatie Indicatoren (PIN) ontwikkeld (T2).

Datum rapport
4 april 2023
Auteurs
Klamer, E., Lushpa, V., Mulder, J.
Uitgever
Aveco de Bondt
Annotatie
2 delen:
Tussenrapport 1: Desk study voor datagap analyse transitiepad Kustlijnzorg en 
Vaargeulonderhoud 
Tussenrapport 2:  Datagap analyse transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud 
Projectnr.: 222969 
In opdracht van Rijkswaterstaat, Grote Projecten en Onderhoud (GPO)
Documentnummer
222969_AdB_RAP_0001_v1.0 ; 222969_AdB_RAP_0002_v1.0