Voldoende zoet water en onderhoudsopgave : resultaten flitspeiling

Medio september 2023 is een gecombineerde flitspeiling uitgevoerd naar ten eerste de bekendheid van Nederlanders omtrent het belang van voldoende zoet water en wat Rijkswaterstaat doet om te zorgen voor voldoende zoet water. En ten tweede naar de bekendheid en houding van Nederlanders ten aanzien van de grootschalige onderhoudsopgave aan wegen en vaarwegen. Het onderzoek is uitgevoerd onder een steekproef uit de Nederlandse bevolking van 18 tot 80 jaar en is representatief voor leeftijd, opleiding, geslacht en regio. De vragenlijst is door 408 respondenten ingevuld.

Datum rapport
5 oktober 2023
Auteurs
Jong, R. de, Markensteyn, E., Velzen, D. van
Uitgever
Motivaction
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS)
Documentnummer
M230939