Toelichting op de habitattypenkaart Westerschelde en Saefthinge T1, 2014-2021

Dit rapport geeft een toelichting op de samenstelling van de habitattypenkaart Westerschelde T1 2014-2021.

Een habitattypenkaart is een product waarmee het voorkomen van Natura 2000 habitattypen in Habitatrichtlijngebieden in kaart wordt gebracht. De habitattypen kunnen zijn afgeleid uit terrestrische begroeiingen of vanuit zoete, brakke of zoute wateren.

Datum rapport
11 oktober 2023
Auteurs
Bergwerff, J.W., Kers, A.S., Zielman, J.B.
Auteur
Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Uitgever
RWS, CIV
Annotatie
In opdracht van Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)