Geannoteerde soortenlijst Nederlandse aquatische raderdieren (Rotifera)

Actuele overzichten van de soorten die in Nederland in het aquatische milieu aanwezig zijn.

Dit rapport geeft het overzicht van de raderdieren die in het Nederlandse zoete, brakke en zoute water zijn aangetroffen.

Datum rapport
3 oktober 2023
Auteurs
Soesbergen, M.
Auteur
Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening - Hydrobiologisch Laboratorium (RWS, CIV)
Uitgever
RWS, CIV
Documentnummer
BM 23.05